Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka Latvijas nekustamo īpašumu cenas tuvākā gada laikā turpinās celties. No SEB bankas veiktās aptaujas rezultātiem izriet, ka tā domā 53,6 % respondentu. Gandrīz līdzīgi noskaņojumi fiksēti arī pirms gada. Cenu lejupslīdi prognozē tikai 6,8 % respondentu, bet to stabilizēšanos — 22,3 %. Pārējie aptaujas dalībnieki nevarēja sniegt noteiktu atbildi. Interesanti, ka Rīgā cenu celšanos gaida 58,4 % respondentu, bet visvairāk par to ir pārliecināti respondenti vecuma grupā no 18 līdz 34 gadiem.