Latvijā turpina pieaugt celtniecības izmaksas. Salīdzinot 2018. un 2017.gada trešo ceturkšņu rādītājus, atklājas, ka būvniecības izmaksas ir pieaugušas par 4,7 %. Visvairāk ir pieaugusi būvniecības speciālistu darba samaksa. Būvniecības materiālu cenas ir cēlušās par 3,8 %, bet būvniecības tehnikas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas ir pieaugušas par 3,2 %.