2018.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā likuma Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā grozījumi, saskaņā ar tiem uz valsts atbalstu dzīvokļa iegādei var pretendēt arī vientuļas personas līdz 35 gadu vecumam, kam ir akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība un kam nav bērnu. Līdz šim uz valsts atbalstu varēja pretendēt tikai ģimenes ar bērniem. Lai sniegtu palīdzību dzīvokļa iegādē jauniem un izglītotiem cilvēkiem, Latvijas valsts budžetā 2018.gadam ir iedalīti 300 000 eiro, 2019.gadam paredzēti 330 000 eiro, 2020.gadā — 360 000 eiro.