VAS "Latvijas pasts" septembrī izsolīs vairākus nekustamos īpašumus reģionos par kopējo sākuma cenu 198 200 eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesī". Nekustamo īpašumu izsole notiks 18.septembrī plkst.9.30 un 19.septembrī plkst.10 Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā.
"Latvijas pasts" Ārējo komunikāciju vadības daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Danielsone norādīja, ka "Latvijas pasts" atsavināšanai publiskās izsolēs septembrī nodos 18 nekustamos īpašumus, kuri netiek izmantoti uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, netiek pietiekamā apmērā lietoti un neatbilst "Latvijas Pasts" biznesa mērķiem.
Izsolē "Latvijas pasts" plāno pārdot nekustamos īpašumus Kosmonautu ielā 14, Varakļānos, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā par sākuma pārdošanas cenu 55 200 eiro, Rūpnīcas ielā 3, Liepas pagastā, Priekuļu novadā - 45 300 eiro un Baznīcas ielā 8, Lubānā, Lubānas pagastā, Lubānas novadā par sākuma pārdošanas cenu 40 000 eiro.
Tostarp "Latvijas pasts" pārdos nekustamos īpašumus "Pasta ēka" Bārtā, Bārtas pagastā, Grobiņas novadā par sākuma pārdošanas cenu 9600 eiro, "Rotas-2", Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā - 9000 eiro, "Piesaules" Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā - 7400 eiro, "Ainas" Ērberģē, Mazzalves pagastā un Tirgus laukumā 13, Subatē, Subates pagastā, Ilūkstes novadā katru par sākuma pārdošanas cenu 4700 eiro.
Izsolē plānots pārdot nekustamos īpašumus "Bitnieki-2" Zlēku pagastā, Ventspils novadā par sākuma pārdošanas cenu 4200 eiro, Mutalapova ielā 19, Grāveros, Grāveru pagastā, Aglonas novadā - 4000 eiro, Austrumu ielā 9-1, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā - 3400 eiro, Meldru ielā 7, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā - 2800 eiro, kā arī "Ozolaines sakaru nodaļa" Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā par sākuma pārdošanas cenu 1900 eiro.
Tāpat izsolīs nekustamos īpašumus "Pilskalna pasta nodaļa" Piliskolnā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā - 1560 eiro, "Mazbrūveri" Ziru pagastā, Ventspils novadā - 1400 eiro, "Niedres"-600, Balgales pagastā, Talsu novadā - 1300 eiro, Rēzeknes ielā 18, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā - 1140 eiro un "Pasta nodaļa" Vainovā, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā par sākuma pārdošanas cenu 600 eiro.
Pieteikšanās izsolei darba dienās no 14.augusta līdz 14.septembrim.