2017.gadā Rīgā tika konstatētas 188 brūkošas ēkas, kurām pašvaldība ir nolēmusi piemērot palielinātu nekustamā īpašuma nodokli − 3 % apmērā no objekta kadastra vērtības. Attiecībā uz vēl pieciem objektiem galvaspilsētas pašvaldības komisija, kuras uzdevums ir atklāt vidi degradējošas būves, ir pieņēmusi lēmumu sakārtot tās piespiedu kārtībā. Jāatzīmē, ka arī Jūrmalas pašvaldība, sākot no 2018.gada, ir ieviesusi paaugstinātu nodokļa likmi būvēm, kas ir nepieņemamā tehniskajā stāvoklī vai kas degradē apkārtējo vidi.