Kompānija Nordic Villages, ietilpstoša uzņēmumu grupā Domuss, savā Mārupes ciematā Mežavēji ir atklājusi jaunu privātās apbūves gruntsgabalu rezervēšanu. Runa ir par šī projekta otro un trešo kārtu. Pircējiem piedāvātajiem gruntsgabaliem būs pievadītas komunikācijas un pievedceļi. Pieprasījums pēc šāda produkta ir tik labs, ka vasaras sākumā no 16 gruntsgabaliem pārdoti bija jau četri, tas ir, — 25 %. Brīvā tirdzniecībā palikušo gruntsgabalu (ar 1211 līdz 2507 m² platību) piedāvājuma cenas sākas no 65 394 eiro. Ciemats Mežavēji tiks būvēts septiņās kārtās, un pēc projekta pabeigšanas tajā būs 47 jaunas mājas.