Vienā no mājokļu pircēju vidū populārākajām galvaspilsētas apkaimes vietām − Mārupē − 2017.gadā ir notikuši 459 dzīvokļu, privātmāju un gruntsgabalu pirkšanas pārdošanas darījumiem, kuru vērtība ir lielāka par 10 000 eiro. Šo darījumu kopējais apmērs ir 41,4 miljoni eiro, un tas ir par 5,35 % vairāk nekā 2016.gadā. No kompānijas Baltic Sotheby’s International Realty veiktā pētījuma rezultātiem izriet, ka pagājušajā gadā Mārupes iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 500 cilvēkiem un jau tuvojas 22 000. Pircēji galvenokārt interesējas par vidējās klases mājokļiem. Tajā pašā laikā ar premium klases mājokļiem (pie tādiem tiek pieskaitīti dzīvokļi, kuru cena ir lielāka par 150 000 eiro, un mājas − 350 000 eiro) darījumu skaits divu gadu laikā bija tikai 17 (no tiem 15 dzīvokļi).
Saskaņā ar Baltic Sotheby’s International Realty speciālistu aprēķiniem 2017.gadā Mārupes novadā ir pārdoti 164 dzīvokļi par vidēji 79 350 eiro. Ir noslēgts arī 171 darījums ar privātmājām. Vidējā darījumu cena − 142 600 eiro. 48 gadījumos runa ir bijusi par dvīņu vai rindu mājām.
Pagājušajā gadā darījumi ar privātās apbūves gruntsgabaliem Mārupes novadā ir notikuši 124 reizes. Šādu darījumu vidējā vērtība − 32 500 eiro, un tas ir par 13,1 % dārgāk nekā 2016.gadā.