Latvijas mājsaimniecībām izsniegto kredītu apmērs mājokļa iegādei 2018.gada pirmā ceturkšņa beigās sasniedza 4,343 miljardus eiro. Saskaņā ar Latvijas Bankas rīcībā esošajām ziņām tas ir par 0,5 % jeb 20,2 miljoniem eiro mazāk nekā 2017.gada beigās. 96,8 % izsniegto kredītu atgriešanas termiņš ir lielāks par pieciem gadiem.