Turpmāk Jūrmalā tiem īpašumiem, kuri netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, piešķirs 3% paaugstināto nodokļu likmi tāpat kā graustiem un vidi degradējošām ēkām, liecina spēkā stājušies grozījumu Jūrmalas pašvaldības saistošajos noteikumos. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un nekustamos īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Tie paredz ar paaugstinātu likmi 3% apmērā aplikt nekustamos īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši noteiktajai kārtībai, līdzīgi kā sagruvušas, cilvēku drošību apdraudošas, vidi degradējošas būves no lielākās būvei vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.