Rīgas teritorijas jaunais plānojums turpmākajiem 12 gadiem, kam būtu jāstājas spēkā 2019. gada sākumā, izvēlējies akcentēt monocentrisku attīstību: ar zemāku būvju augstumu, lielu uzsvaru liekot uz plāna iespējamo tālāko detalizāciju: kā turpmākās plānošanas instruments aktīvi tiks izmantots detālplānojums un lokālplānojums.
Par to notikušajā Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas LANĪDA konferencē „Kā attīstīsies nekustamo īpašumu tirgus Latvijā?”, ko asociācija organizēja sadarbībā ar Luminor, informēja Ilze Kramiņa, Eversheds Sutherland Bitāns partnere un zvērināta advokāte, kuras pārstāvētais birojs sniedz juridisko atbalstu jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādātājiem un Rīgas pašvaldībai, veidojot jauno teritorijas plānojumu.