72 % Latvijas iedzīvotāju nekad nav redzējuši ugunsdrošības instrukcijas ēkā, kurā viņi dzīvo. Tas ļauj pieņemt, ka daudziem nav priekšstata, ko darīt, ja rodas ekstremāla situācija. Apdrošināšanas sabiedrība Gjensidige nolēma pievērst šim apstāklim sabiedrības uzmanību un ir veikusi atbilstošu aptauju. Saskaņā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošajām ziņām pagājušajā gadā Latvijā ir notikuši 8714 ugunsgrēki, no kuriem 2587 gadījumos ir vajadzēja dzēst dzīvojamās mājas. Daudzdzīvokļu mājās aizdegšanās visbiežāk ir notikusi virtuvēs, dzīvojamās istabās un guļamistabās, kā arī kāpņu telpās.