Kopumā 47% Latvijas iedzīvotāju paredz, ka 2018.gads viņiem personīgi būs labāks nekā 2017.gads, liecina šā gada decembrī veiktā pētījumu centra SKDS aptauja. Līdzīgi kā citos kopš 1999.gada veiktajos mērījumos, prognozējot savu personīgo nākotni, iedzīvotāji šogad ir krietni optimistiskāki nekā domājot par valsti. Tikai 4% uzskata, ka tas būs sliktāks, bet 31% domā, ka tas būs tāds pats kā 2017.gads. Tas ir lielāks optimisms, nekā pagājušā gada nogalē paustais, kad 43% prognozēja, ka nākamais gads viņiem personiski būs labāks, 9% domāja – ka sliktāks, bet 31% paredzēja, ka tas būs tāds pats kā 2016.gads. Arī prognozējot savu personīgo nākotni, šogad decembrī vērojams vēsturiski vismazākais pesimistu īpatsvars (4%), kopš tika uzsāktie regulārie gada beigu noskaņojumu mērījumi. Līdzīgi zems pesimisma līmenis bija vērojams pirms diviem gadiem – 2015.gada nogalē, kad 5% iedzīvotāju paredzēja, ka nākamais gads viņiem personīgi būs sliktāks.

Vēsturiski vispesimistiskākās personīgas nākotnes prognozes Latvijas iedzīvotāji sniedza 2008.gada nogalē, kad tikai 18% iedzīvotāju paredzēja, ka nākamais gads viņiem personīgi būs labāks par aizejošo, bet 36% prognozēja, ka tas būs sliktāks.