Pagājušajā gadā Latvijā nekustamie īpašumi tika pārdoti par kopumā 2,288 miljardiem eiro. Tas ir par 11,6 % mazāk nekā gadu iepriekš. Šādu informāciju ir publiskojusi kompānija Immostate.

Skaitliskā izteiksmē darījumu skaits ir samazinājies no 55 600 darījumiem 2022. gadā līdz 49 200 darījumiem pagājušajā gadā. Lielākā daļa no darījumiem (41 %) tika veikti ar dzīvokļiem, kuru īpatsvars tirgus apgrozībā bija 45 %. 35 % gadījumu darījuma objekts bija gruntsgabali (21 % finanšu apgrozījuma). Nākamā populārākā kategorija bija ēkas ar gruntsgabaliem, kas veidoja 19 % darījumu un 32 % kopējā apgrozījuma.

Galvaspilsētas nekustamo īpašumu tirgū pagājušajā gadā saskaņā ar Immostate datiem pircēji par saviem pirkumiem ir iztērējuši 1,021 miljardu eiro, kas ir par 12,6 % mazāk nekā 2022. gadā. Darījumu skaits ir samazinājies par 1500 darījumiem – līdz 15 000. Jāatzīmē, ka Rīgā galvenais darījumu objekts (64 %) bija dzīvokļi, kas veidoja 67 % apgrozījuma.

Aprakstot Rīgas dzīvokļu tirgus tendences, Immostate uzsvēra, ka, lai gan sērijveida mājokļu cenas ir kritušās par 5-7 %, jauno projektu segmentā bija vērojama cenu celšanās tendence. Liels pieprasījums ir pēc nelieliem un energoefektīviem dzīvokļiem, turklāt pircēji ir visai piesardzīgi un rūpīgi analizē katru pirkumu.