Potālā zemesgramata.lv i
pieejams jauns elektroniskais pakalpojums. Tagad nekustamā īpašuma īpašnieki varēs saņemt elektronisko paziņojumu, ja tiks saņemts iesniegums par īpašuma tiesību uz viņiem piederošu objektu nostiprināšanu. Pakalpojums tiek sniegts bez maksas, tomēr tas ir jāpievieno, norādot vietnē zemesgramata.lv oficiālo elektroniskā pasta adresi.

Valsts zemesgrāmata ir vienota elektroniskā datubāze, kurā tiek uzglabāta visa aktuālā un vēsturiskā informācija par visas valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un īpašumtiesībām uz tiem. Portāls zemesgramata.lv sniedz arī vairākus elektroniskos pakalpojumus. Tie pamatā ir saistīti ar informācijas sniegšanu par personai piederošo nekustamo īpašumu, kā arī ar informācijas sniegšanu par citām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem.
Atsevišķu zemesgrāmatas elektronisko pakalpojumu saņemšanai ir jāautorizējas, pārējie ir pieejami visiem lietotājiem. Piemēram, nav jāautorizējas, lai izmantotu ar dokumentu iesniegšanu zemesgrāmatā saistīto kancelejas un valsts nodevu kalkulatoru. Ja esat nodomājuši iegādāties nekustamo īpašumu un ir zināma nekustamā īpašuma kadastra vērtība un darījuma summa, nodevu kalkulators sadaļā E-pakalpojumi aprēķinās izdevumus, kas saistīti ar darījuma noformēšanu zemesgrāmatā. Starp citu, ja darījums ir noticis pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem un tiek reģistrēts pēc tiem, nodeva būs lielāka.

Pats savā mājā saimnieks
Zemesgrāmatā jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks bez maksas var saņemt informāciju par visiem ierakstiem attiecībā uz viņa nekus-tamo īpašumu. Uzziņu par viņam piederošiem nekustamajiem īpašumiem var noformēt gan papīra, gan elektroniskā formātā. Ja esat atsevišķos dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas līdzīpašnieks, varat aplūkot informāciju par visu māju.
Zemesgrāmatā tiek uzglabāti ne tikai aktuālie, bet arī vēsturiskie dati. Tas nozīmē, ka ir iespējams uzzināt, kam nekustamais īpašums ir piederējis iepriekš, vai tas ir bijis ieķīlāts, par kādu cenu ir pārdots utt. Ir pieejama arī pēdējo piecu gadu informācija par personas iesniegumiem par īpašuma tiesību nostiprināšanu. Šeit pat ir atrodama informācija par hipotēku, apgrūtinājumiem u. c. Tas viss ir atrodams sadaļā Mani dati.

Turklāt, sākot no 2018.gada, ikvienam īpašniekam tiek nodrošināta iespēja bez maksas saņemt paziņojumus par īpašumtiesību nostiprināšanas iesniegumiem attiecībā uz viņam piederošiem nekustamajiem īpašumiem. Ja tiek saņemts šāds paziņojums un ne īpašniekam, ne viņa pilnvarotai personai ar to nav nekādu saistību, īpašniekam ir jāvēršas zemesgrāmatas nodaļā un jāpieprasa dokumenti, lai ar tiem iepazītos. Šādi ir iespējams nepieļaut nelikumīgas darbības.

Ja, pārdodot kaimiņiem savu dzīvokli, esat atsevišķos dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas līdzīpašnieks, paziņojumu saņemsiet gan jūs, gan visi pārējie dzīvokļu īpašnieki. Šādā gadījumā ieteicams pārliecināties zemesgrāmatā, ka jums ar šo darījumu nav nekādu saistību un ka darījumā nefigurē jūsu vārds. Turklāt likums nosaka, ka šādas mājas īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības, tas nozīmē, ka, pārdodot viņam piederošo daļu, pārdevējam vispirms tā ir jāpiedāvā pārējiem līdzīpašniekiem, un tikai tad, ja viņi ir atteikušies, viņam ir tiesības pārdot to citiem pircējiem par tādu pašu vai lielāku summu. Darījuma summa tiek norādīta sistēmā. Ja esat ieinteresēts nopirkt šādu dzīvokli, bet pārdevējs jums to nav piedāvājis, šāds pakalpojums ļauj apturēt darījumu.

Vietnē zemesgrāmata.lv var pieslēgt elektroniskos paziņojumus par jebkādiem lēmumiem saistībā ar jūsu iesniegumiem zemesgrāmatā. To var izdarīt apakšnodaļā Pieteikt manu īpašumu uzraudzību. Tas ir maksas pakalpojums un aktuālākā, informācija noformējot hipotēku. Šādu informāciju var pārbaudīt arī patstāvīgi un bez maksas. Ja jūsu dokumenti tiek izskatīti zemesgrāmatā, tad, izmantojot jums piešķirto kodu, to statusu var atsekot tiešsaistē.

Pircējam ir tiesības zināt

Vietnes zemesgramata.lv lietotājs var piekļūt informācijai par citiem nekustamajiem īpašumiem pēc tam, kad ir autorizējies, izvēlējies pieprasāmo informāciju, samaksājis noteikto maksājumu — parasti ne vairāk par 15 eiro. Nekustamos īpašumus var meklēt pēc kadastra numura, nodalījuma numura, adreses, nekustamā īpašuma nosaukuma. Tas ļauj pārbaudīt, vai nekustamais īpašums nav ieķīlāts, vai tam nav noteikti apgrūtinājumi utt., lai noformēšanas laikā nebūtu pārsteigumu. Informācija ir pieejama secīgi, par katra atsevišķā viena nekustamā īpašuma sadaļu maksājot 1,70 eiro. Piemēram, informācija par pašu nekustamo īpašumu, par tā īpašnieku, par apgrūtinājumiem, par hipotēku un parādiem. Informācijas no visām viena nekustamā īpašuma sadaļām cena – pieci eiro. Mēdz būt gadījumi, kad cilvēkam ir nepieciešama informācija par visiem daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem, piemēram, lai saņemtu pārējo līdzīpašnieku atļauju pārbūvēt dzīvokli. Šāda pakalpojuma − informācijas par īpašniekiem sniegšana − maksā 15 eiro − neatkarīgi no dzīvokļu skaita. Turklāt rēķinu var izrakstīt, norādot informācijas pieprasītāja, vai citas personas vārdu.

Informāciju par sev nepiederošiem nekustamajiem īpašumiem nav iespējams pieprasīt anonīmi. Visi noformētie pieprasījumi tiek saglabāti, un īpašnieks tos var apskatīt sadaļā Informācija par ieskatīšanos nodalījumos. Ja nekustamais īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, informācija ir pieejama viņiem visiem.

Zemesgrāmatas pakalpojumi ir pieejami gan fiziskajām, gan juridiskajām personām. Informācijas pakalpojumu sniedz valsts valodā. Jautājumus par zemesgrāmatas elektroniskās versijas darbību var no sūtīt Tiesu administrācijai, kura šo projektu īsteno.

Raksta autore Astra Golovko pateicas Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu nodaļas vadītājai Līgai Lapiņai par sniegto informāciju.