Jaunajos Rīgas A klases biroju kompleksos standarta telpu nomas likmes ir robežās no 14 līdz 16 eiro/m2 mēnesī. B1 klases jaunbūvēs – 10 –14 eiro/m2. Colliers International sagatavotajā Baltijas valstu komercīpašuma tirgus apskatā norādītais: Latvijas galvaspilsētā 2020.gada sākumā A klases centros vakanti ir 5 -6% no esošajām platībām, B1 klases centros – 13 -14%. Interesanti, ka situācija ar A klases telpu noslodzi Rīgā gandrīz neatšķiras no situācijas Viļņā un Tallinā, savukārt kaimiņiem ievērojami zemāks ir B1 klases brīvo telpu apmērs – attiecīgi 2 -3% un 5 -6%. Turklāt biroju telpās ieguldīto investīciju atdeve Latvijā ir augstāka. Colliers International dati: Latvijā tie ir 6,2% gadā, Igaunijā – 6,1%, Lietuvā – 5,8%. Investīciju atdeve tirdzniecības telpās ir šāda: Latvijā – 6,6%, Igaunijā – 6,4% un Lietuvā – 6,5%. Lielākos ienākumus investoriem nodrošina industriālās telpas: visās trijās valstīs šo telpu atdeve ir apmēram 7,75% gadā.