Bīstamība vienmēr pastāv tiem, kas no tās baidās.
Bernards Šovs, īru dramaturgs (XIX-XX gs.)

Viena no labo darbu priekšrocībām: tie dvēseli padara cildenu un labvēlīgi noskaņo nākamo labo darbu veikšanai.
Žans Žaks Ruso, franču filozofs un rakstnieks (XVIII gs.)


Tīra sirdsapziņa ir nekas cits kā priecāšanās par prieku, ko esi devis citam cilvēkam; netīra sirdsapziņa ir nekas cits kā ciešanas un sāpes par ciešanām, kas ir nodarītas citam cilvēkam nesaprašanās, neapdomības vai baiļu dēļ.
Ludvigs Feierbahs, vācu filozofs morālists (XIX gs.)


Par to, cik civilizēta ir tauta, var spriest pēc tā, cik lielā vai mazā mērā tā ciena darbu un kā to novērtē.
Nikolajs Dobroļubovs, krievu literatūras kritiķis (XIX gs.)


Censties būt pašam — tas ir vienīgais līdzeklis, kā gūt panākumus.
Stendāls, franču rakstnieks (XVIII-XIX gs.).


Katra cilvēka raksturs ietekmē citu cilvēku laimi, vai nu tas nes postu vai labumu.
Ādams Smits, skotu ekonomists un filozofs (XVIII gs.)


Dzīves patiesais traģiskums ir tas, ka veci kļūstam pārāk ātri, gudri — pārāk vēlu.
Bendžamins Franklins, ASV politiķis (XVIII gs.)


Nekas uz pasaules nemēdz būt tik reti, kā pilnīga atklātība starp vecākiem un bērniem.
Romēns Rolāns, franču rakstnieks (XIX-XX gs.)


Vai kāds maz atceras tādu laiku, kad dzīvot bija viegli un nauda — gana?
Ralfs Emersons, amerikāņu rakstnieks (XIX gs.)


Vienīgā patiesā kļūda ir savu pagātnes kļūdu nelabošana.
Konfūcijs, senās Ķīnas domātājs (VI-V gs. p. m. ē)


Kad brīvību pielūdz, kad to uztver kā kaut ko augstu un mistisku, nevis kā nepieciešamu cilvēka eksistences nosacījumu, tā pārvēršas par verdzību.
Džeims Fulbraits, ASV senators (XX gs.)

Krietni ļaudis mūs ciena par mūsu tikumiem, pūlis — par likteņa labvēlību.
Fransua Larošfuko, franču rakstnieks (XVII gs.)


Gudrs cilvēks vienmēr atrod sev palīdzību visā, jo viņa talanta būtība ir gūt labumu no visa.
Džons Reskins, angļu rakstnieks un mākslinieks (XIX gs.)


Saprast, kas ir taisnīgi, just, kas ir skaists, vēlēties to, kas ir labi, — lūk, saprātīgas dzīves mērķis.
Augusts fon Platens, vācu dzejnieks (XVIII-XIX gs.)