Latvijas ebreju kopiena plāno pārveidot galvaspilsētas vēsturisko ēku Maskavas ielā 122, kurā agrāk atradās slimnīca Bikur Holim, par dzīvojamo māju. Namīpašums tiks izremontēts un pārplānots. Iegūtie dzīvokļi tiks izlikti pārdošanai, bet no projekta realizācijas iegūtā peļņa tiks novirzīta kopienas labumam. Ēkai piegulošajā teritorijā plānots uzcelt vēl divas dzīvojamās ēkas. Dzīvokļi vienā no tām tiks izlikti pārdošanai, bet otrajā — tiks izīrēti, tādējādi nodrošinot ieņēmumus Latvijas ebreju kopienai. Jau zināms, ka viss dzīvojamais komplekss tiks nosaukts filantropa un sabiedriskā darbinieka Ulriha Milmana vārdā. Plašāka informācija par projektu, tā parametriem un īstenošanas termiņiem tiks sniegta nedaudz vēlāk.