Lai mazinātu inflāciju, Eiropas Centrālā banka jau vairāk nekā gada garumā palielina galvenās procentu likmes, kas ietekmē izsniegto hipotekāro kredītu procentu likmes. Šobrīd Euribor procentu likme pietuvojusies jau 4,00% (6. mēn. Euribor), un prognozes liecina, ka 14. septembrī Eiropas Centrālā banka var turpināt celt procentu likmi. Reaģējot uz situāciju, Luminor banka nodrošina kredītņēmējiem iespēju fiksēt procentu likmi, kas šobrīd ir zemāka par vidējo hipotekārā kredīta mainīgo procentu likmi.

Jāņem vērā, ka parasti fiksētā procentu likme ir augstāka nekā mainīgā likme. Taču šobrīd Luminor banka piedāvā jauniem un esošiem mājokļu kredītņēmējiem fiksēt procentu likmi uz 3 gadiem, sākot no 5,4% gadā. Piedāvātais fiksētās likmes apmērs, uz kādu šobrīd var aizņemties, ir zemāks salīdzinājumā ar vidējo mainīgo procentu likmi, ko veido mainīgā Euribor procentu likme un bankas papildu likme un kuras kopsumma hipotekārajam kredītņēmējam Latvijā šobrīd ir vidēji 5,5-6% ampērā atkarībā no izvēlētā Euribor perioda (3, 6 vai 12 mēneši) un bankas pamatlikmes. Tas nozīmē, ka klients trīs gadus veic nemainīgu ikmēneša mājokļa kredīta maksājumu (arī Euribor procentu likmes kāpuma vai krituma gadījumā). Likmes fiksēšana ļauj nodrošināties pret procentu svārstībām, labāk prognozēt savus ikmēneša kredīta maksājumus un izvairīties no maksājumu pieauguma vairākus gadus uz priekšu.

Fiksētu procentu likmi piedāvājām ilgāku laiku, taču klienti to izvēlējās reti. Taču, augot Euribor likmēm, klientu interese par iespēju saņemt hipotekāro kredītu ar fiksētu procentu likmi pieauga. Šobrīd mājokļu kredītu procentu likmes fiksēšanu izvēlas katrs desmitais klients un katru šādu gadījumu par procentu likmes fiksēšanu vērtējam individuāli. Šobrīd piedāvājam procentu likmi fiksēt uz laika periodu līdz pat 5 gadiem. Pēc šī perioda tā automātiski nomainās uz mainīgo Euribor procentu likmi, vai arī pēc vienošanās tā var tikt atkārtoti nofiksēta uz nākamo periodu. Pakalpojums ir pieejams gan jauniem, gan jau esošiem kredītiem,” stāsta Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Fiksētās likmes gadījumā jāņem vērā, ka situācijā, ja klients fiksētās procentu likmes periodā vēlēsies veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu vai veikt tādas izmaiņas, kas ietekmē kredīta summu vai fiksēto likmi, var tikt piemērota papildu maksa.

Vienlaikus K. Sausais atgādina, ka šobrīd, kad joprojām inflācija saglabājas augsta, banka ļoti rūpīgi vērtē jaunu kredītņēmēju maksātspēju un mājsaimniecības izdevumu un uzņemto saistību slogu. R