Augstākās aramzemes cenas Baltijas valstīs fiksētas Latvijā. Ņemot vērā bankas Luminor datus, 2020. gadā zemi pārdeva vidēji par 4 181 eiro par hektāru. Lietuvas dienvidos līdzīga zeme maksāja 4 127 eiro par hektāru, Igaunijā – 3 553. Tiek atzīmēts, ka, salīdzinot ar 2011. gadu, lauksaimniecības zemei cenas ir trīskāršojušās. Luminor pārstāvis Mareks Gurauskas ir pārliecināts, ka cenu kāpums aramzemei turpināsies, jo pieprasījums pēc tās pārsniedz piedāvājumu. Bankas sniegto situācijas analīzi ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm uzņēmums Latio papildināja ar konstatējumu, ka pēdējo pāris gadu laikā šis īpašums ik gadu sadārdzinājies vismaz par 10%. Un pirms pandēmijas Latvijā lauksaimniecības zemi varēja iegādāties par cenu ap 2 000 eiro par hektāru, pašlaik nav nekā lētāka par 2 500. Savukārt tas, kas tika piedāvāts 3 500 - 5 000 eiro par hektāru, tagad maksā vismaz 4 000 – 6 000.