2022. gada pirmajā ceturksnī bija pārdoti Rīgas jaunajos projektos kopumā 725 dzīvokļi. Tas ir par 13,5 % vairāk nekā analoģiskā iepriekšējā gada laika posmā. Saskaņā ar Arco Real Estate rīcībā esošajām ziņām 185 no minētajiem darījumiem notikuši Rīgas centrā, 540 — Rīgas mikrorajonos. Pircēju vidū vispieprasītākie bijuši jaunie dzīvokļi no 50 000 līdz 100 000 eiro - fiksēti 297 šādi darījumi. Par 192 dzīvokļiem pircēji maksāja no 100 000 līdz 150 000 eiro, 71 — par 150 000 līdz 200 000 eiro, 14 — par 250 000 - 300 000 eiro, un vēl 14 dzīvokļu — dārgāk par 250 000 eiro. Septiņi dzīvokļi pārdoti par vairāk nekā 300 000 eiro.

Arco Real Estate sagatavotajā tirgus apskatā īpaši uzsvērts, ka ir pārdots 31 dzīvoklis, kas atbilst Latvijas termiņuzturēšanas atļauju piešķiršanas nosacījumiem, tas ir, dzīvokļi ir dārgāki par 250 000 eiro. Tas ir sliktākais rādītājs, salīdzinot ar jebkuru 2021. gada ceturksni, kur maksimums ir 57 šādi darījumi.

Datu analīze liecina, ka jauno dzīvokļu vidējā cena Rīgas mikrorajonos pavasara pēdējā mēnesī bija 2053 eiro/m². Runājot par galvaspilsētas centra jaunceltnēm, pircējiem bija jāorientējas uz vidēji 2840 eiro/m².

Pārdoto jauno dzīvokļu skaits Rīgas mikrorajonos

Avots: Arco Real Estate dati

No citiem tirgus apskatā sniegtajiem statistikas datiem atzīmējam šādus: 56 % nopirkto jauno dzīvokļu ir divistabu dzīvokļi. Vienistabas un trīsistabu dzīvokļi — katrā šo dzīvokļu grupā 20 %. Atlikušie 4 % — vismaz četru istabu dzīvokļi.

Izbrīnu raisa fakts, ka 2022. gada pirmajā ceturksnī Rīgā nav bijis neviena darījuma, kurā kvadrātmetra cena būtu pārsniegusi 4200 eiro/m2. Maksimums — gandrīz 4000 eiro/m2 — ir fiksēts dzīvokļa pārdošanas darījumā Brīvības ielā 46. Kvadrātmetra cena robežās no 3000 līdz 3400 eiro ir figurējusi deviņos darījumos, no 3400 līdz 3800 — astoņos darījumos, un 3800 - 4200 — četros darījumos.