Liepājas domes sēdē deputāti apstiprināja otrās elektroniskās izsoles noteikumus, tostarp izsoles sākuma cenu, nekustamajam īpašumam Vētru ielā 6, aģentūru LETA informēja Liepājas domē. Ņemot vērā to, ka pirmā šī īpašuma izsole beidzās bez rezultāta, domes deputāti lēma organizēt atkārtotu elektronisko izsoli, nosakot objekta sākumcenu 123 100 eiro. Izsoli organizēs pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvalde un izsoles procesā iegūtos līdzekļus plāno novirzīt citu pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanai. Izsolāmais nekustamais īpašums Liepājā, Vētru ielā 6, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6244 kvadrātmetri.

Atbilstoši Liepājas teritorijas plānojumam, izsolāmais īpašums atrodas 100% daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Zemesgabala daļā, ārpus aizsargājamā biotopa robežām aptuveni 2500 kvadrātmetru jeb apmēram 40% platībā, būvniecība ir atļauta. Pie atļautajiem apbūves blīvuma un intensitātes rādītājiem maksimāli iespējamā apbūves intensitāte pieļaujama līdz deviņu stāvu augstā būvapjomā ar apbūves platību aptuveni 1525 kvadrātmetri, kas ir līdzvērtīgi esošajai mikrorajona apbūvei. Pašvaldībā informē, ka nekustamajā īpašumā pieļaujama tikai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība ar šādām minimālajām prasībām - dzīvojamajā mājā kā atsevišķi īpašumi izbūvējami vismaz 30 dzīvokļa īpašumi, no tiem ne vairāk kā 30% vienistabas dzīvokļi, dzīvojamajai mājai jābūt vismaz četriem stāviem un dzīvojamajā mājā izbūvējamā dzīvokļa īpašuma ar vienu istabu minimālā platība ir 35 kvadrātmetri, dzīvokļa īpašuma minimālā platība par katru nākamo istabu ir par desmit kvadrātmetriem lielāka nekā vienas istabas dzīvokļa īpašumam.

Izsole nekustamajam īpašumam Vētru ielā 6 sāksies 27.maijā plkst.13:00 un noslēgsies 27.jūnijā plkst.13:00.