Latvijas būvniecības nozares kopējais apgrozījums 2022. gada pirmajā ceturksnī bija tuvu 393,27 miljoniem eiro. Tas ir par 8,4% mazāk nekā tajā pašā periodā gadu iepriekš. Samazinājums bija vērojams visās objektu grupās: inženierbūves tika izbūvētas par 15,8% mazāk nekā gadu iepriekš, ceļi un dzelzceļi - par 14,8%, pilsētas infrastruktūras objekti - par 13,9%, ēkas - par 7,7% mazāk nekā gadu iepriekš.