19% Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju mitinās īrētos dzīvokļos, Lietuvā – 11,5%. Vācijā šis rādītājs ir 50%, Eiropā vidējais – 30%. Šādu informāciju sniedzis uzņēmums Latio, iepazīstinot ar jaunizveidoto kalkulatoru - tas aprēķina, kas ir ekonomiski izdevīgāk – mājokļa īre vai iegāde. Kalkulatora lietotājam ir jāatbild uz trim jautājumiem – jānorāda esošā vai vēlamā īres cena, iespējamā dzīvokļa pirkuma cena, kā arī termiņš, cik ilgi paredzēts dzīvoklī dzīvot. Pārējie kalkulatora aprēķina parametri ir Latio kompetence – nekustamā īpašuma tirgus norišu un banku piedāvāto kredītu nosacījumu pārzināšana.