Būvniecības stadijā esošais biroju komplekss Verde, kuru plānots nodot ekspluatācijā šovasar, iznomāto platību daļa ir pārsniegusi 50 %. Tā īpašnieks Capitalica Asset Management paziņoja, ka par kompleksa trešo enkurnomnieku ir kļuvusi auditoru firma KPMG. Ar to noslēgtais līgums paredz 3000 m² iznomāšanu, šī platība ir divas reizes lielāka par to telpu platību, ko uzņēmums Rīgā nomā pašlaik. Biroju kompleksa Verde pirmās ēkas kopējā platība ir 23 000 kvadrātmetru.