Saskaņā ar pavasara sākuma datiem - būvniecības izmaksas Latvijā gada laikā pieaugušas par 17%. Ievērojot Centrālās statistikas pārvaldes datus, gada laikā visvairāk sadārdzinājušies būvmateriāli - par 23%. Izdevumi mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauguši par 13,3%, strādnieku darba samaksa - par 7,6%.