Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", lai atvieglotu administratīvās procedūras, kas saistītas ar būvniecības iecerēm, kas paredz pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem.

Lai jau šajā būvniecības sezonā varētu īstenot pēc iespējas vairāk šādas ieceres, grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos paredz atvieglot būvniecības procesu un līdz ar to paātrināt termiņu saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai, nosakot, ka enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma jaudu mazāku par 100 MW un visas saules elektrostacijas (kā inženierbūves) tiek klasificētas kā II grupas inženierbūves.

Kā zināms, III grupas būvēm ir nepieciešama būvprojekta ekspertīze, savukārt II grupas būvēm šāda ekspertīze nav nepieciešama.

Papildus svarīgi norādīt, ka jau šobrīd saules paneļu (iekārtu) uzstādīšanai uz zemes vai ēkas nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija vai būvvaldes atļauja. Būvvaldes atļauja var būt nepieciešama, piemēram, gadījumos, ja nepieciešams papildus pastiprināt ēkas nesošās konstrukcijas vai attiecīgo paneļu darbības nodrošināšanai nepieciešamo ārējo inženiertīklu izbūvei. Šāds skaidrojums ir sagatavots un tiks izsūtīts būvvaldēm un būvspeciālistiem caur BIS, lai visi vienveidīgi piemērotu jauno regulējumu.