Ministru kabinets otrdien papildinājis un precizējis nekustamā īpašuma darījumu starpnieku profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumus, kas sniegs papildu drošību tai sabiedrības daļai, kura uzticēs sava nekustamā īpašuma darījumu nekustamā īpašuma darījumu starpniekam. Kā aģentūrai LETA norāda Ekonomikas ministrijā (EM), grozījumi noteikumos paredz, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu var noslēgt individuāli starp vienu starpnieku un apdrošinātāju, gan kolektīvi, iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus.

Ja starpnieks ir fiziska persona, tad civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz individuāli starp vienu starpnieku un apdrošinātāju. Savukārt, ja starpnieks ir juridiska persona vai personālsabiedrība, tad civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz starp vienu starpnieku un apdrošinātāju vai kolektīvi, iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus, kuri juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.

Tāpat Ministru kabineta noteikumos precizēta norma par minimālo starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limitu. Ja starpnieks ir fiziska persona, tad apdrošināšanas limits 50 000 eiro gadā.

Savukārt, ja starpnieks ir juridiska persona vai personālsabiedrība, tad apdrošināšanas limits ir 50 000 eiro gadā par katru fizisko personu, kura juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.

EM skaidro, ka 2020.gada 1.augustā stājās spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, kas regulē nekustamā īpašuma darījumu starpnieku profesionālās darbības tiesiskos pamatus un nodrošina šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un sekmētu stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu.

Likums paredz, ka nekustamā īpašuma darījumu starpniekam ir jāapdrošina savas profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība. Ministru kabineta nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi nosaka apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu gadā un obligātos riskus, kurus jāapdrošina nekustamā īpašuma darījumu starpniekam.

Vienlaikus likums paredz, ka no 2021.gada 1.jūlija starpniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai personas, kuras iekļautas Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā. Reģistrs ir publiski pieejams EM tīmekļvietnē. 2022.gada 25.janvārī reģistrā ir iekļauti 657 nekustamā īpašuma darījumu starpnieki, no tiem aptuveni sestā daļa fiziskas personas.