VAS Valsts nekustamie īpašumi elektroniskajā izsolē pārdod valsts SIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs poliklīnikas ēku Aptiekas ielā 7, liecina informācija VNĪ mājaslapā. Ēkas novērtējums un izsoles sākumcena ir 156 500 eiro, bet izsoles solis - 1000 eiro. Tā ir pirmā pēc kārtas izsole ar augšupejošu soli. Izsole noslēgsies 18.janvārī plkst.13. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Pārdots tiek zemesgabals 2536 kvadrātmetru platībā un uz tā esošā divstāvu ēka 675,2 kvadrātmetru platībā. Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi ēkas remontdarbu veikšanai, teikts VNĪ mājaslapā publicētajā vērtētāju atzinumā. Apsekojumā tika konstatēti ēkas nesošo konstrukciju bojājumi. Saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu, atsevišķas ēkas konstrukcijas ir bojātas, bojātas koka sijas, konstatēti mitruma bojājumi, ēku nav pieļaujams ekspluatēt.