Latvijas daudzbērnu ģimenes, pērkot vai būvējot savu vienīgo mājokli, tagad var rēķināties ar valsts bezatlīdzības atbalstu, Palīdzība tiks īstenota programmas Balsts ietvaros. Tās ietvaros subsīdijas ģimenēm ar trim bērniem, pērkot parastu mājokli, būs 8 000 eiro, energoefektīvu – 10 000 eiro. Ģimenēm ar četriem bērniem un vairāk šīs subsīdijas sasniegs attiecīgi 10 000 un 12 000 eiro. Taču atbalsta pretendentiem jāatbilst vairākiem kritērijiem. Izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nedrīkst pārsniegt 250 000 eiro, bet ģimenes vidējie bruto ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 12 mēnešu laikā kopsummā nepārsniedz 17 000 EUR. Turklāt daudzbērnu ģimenes pieaugušajiem jābūt Latvijas nodokļu maksātāju rezidentiem vismaz pēdējos 12 mēnešus, un subsīdijas apmērs nedrīkst pārsniegt pusi no iegādātā mājokļa vērtības vai mājas būvniecības tāmes.