Praktiski visu padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu māju balkoniem 316. un 318. sērijas namos (tā saucamās ķieģeļu Hruščovkas) nepieciešams remonts. Šādi secinājumi redzami pētījumā, kas sagatavots, izpildot Latvijas Ekonomikas ministrijas pasūtījumu (pētījumu veica kompānija CMB). Kompānijas speciālisti izpētīja 29 daudzdzīvokļu māju 1 090 balkonus. Par pētījuma pozitīvu ziņu var uzskatīt to, ka atklātās problēmas ar balkoniem pārsvarā iespējams novērst. Tikai 1% gadījumu ir saņemti ieteikumi pārtraukt balkonu ekspluatāciju, bet 3% gadījumu nepieciešams veikt darbietilpīgus remontdarbus.