SEB bankas izsniegto hipotekāro kredītu vidējais ikmēneša maksājums pagājušajā gadā bija 260 eiro. Saskaņā ar šīs finanšu iestādes iekšējiem aprēķiniem gada laikā banka ir izsniegusi vairāk nekā 2600 aizdevumu par aptuveni 133 miljoniem eiro. Tas ir par 23 % vairāk nekā 2016.gadā. 75 % kredītu ir ņemti dzīvokļa iegādei un remontam, 20 % — privātmāju pirkšanai vai būvniecībai. Pārējie aizdevumi ir izmantoti gruntsgabalu pirkšanai, teritorijas labiekārtošanai un citiem mērķiem. Vidējais hipotekārā kredīta apmērs − 50 000 eiro, vidējais atdošanas termiņš — 20 gadu.