Mājokļu pieejamības indekss Rīgā ir augstāks nekā Viļņā un Tallinā. Pašā Latvijā visaugstākais mājokļu pieejamības indekss ir fiksēts Daugavpilī. Tas izriet no informācijas, kas atrodama Swedbank sagatavotajā Mājokļu pieejamības indeksa marta izdevumā. Saskaņā ar šo pētījumu vislielāko iespaidu uz indeksa datiem Latvijā ir atstājis darba samaksas pieaugums un kredītlikmju apmēra samazināšanās. Tie ir pozitīvie faktori. Par zināmu darījumu skaita pieauguma bremzējošu faktoru var uzskatīt to, ka 70 % Latvijas iedzīvotāju ir savu mājokļu īpašnieki, un to īpatsvars pieaug.

Mājokļu pieejamības indeksā norādīts, ka mūsu vals Rīga ieņem sesto vietu. To apsteidz Daugavpils, Liepāja, Cēsis, Jelgava un Valmiera. Tajā pašā laikā tieši galvaspilsēta un tās apkaime joprojām ir Latvijas iedzīvotāju kārotākā dzīvesvieta — to norādījuši 57 % respondentu. Aptauja atspoguļo, ka par svarīgāko iemeslu dzīvesvietas mainīšanai kļūst ekoloģiski labvēlīgāki dzīves apstākļi. Šo iemeslu savas atbildēs izvēlējušies 49 % respondentu. 24 % aptaujas dalībnieku svarīgi dzīvot tuvu radiem un draugiem, 23 % — labākas darbā iekārtošanās iespējas.

No citām saņemtajām atbildēm pievēršam uzmanību šādai atbildei: 42 % respondentu, kas ir reāli noskaņoti nopirkt mājokli, apsver iespēju iegādāties privātmāju. Tomēr šāds rādītājs ir iegūts vairāk no reģioniem. Pašā Rīgā lielākā daļa respondentu dod priekšroku dzīvokļiem jaunajos projektos.