Vasaras pēdējais mēnesis iezīmējās ar būvniecības izdevumu kritumu. Augustā Centrālā statistikas pārvalde fiksēja, ka ā tas attiecībā pret jūliju ir 0,1%. Lai arī skaitlis nav liels, taču tas ir svarīgs, nosakot tendenci.. Gribas ticēt, ka būvniecības tirgū iezīmējas, kā minimums, cenu stabilizēšanās periods, pozitīvs nekustamo īpašumu tirgum. Apbūvētāji, atrunājoties ar būvniecības pašizmaksas celšanos, visai aktīvi paaugstina jauno dzīvokļu cenas. Un tās sāk jau nedaudz apsteigt vietējo klientu reālo pirktspēju. Tādēļ stabilitātes posms tagad nepavisam nebūtu lieks. Tiesa, ja uz būvniecības izmaksām palūkojas gada griezumā, tad ir redzams, ka tās ir pieaugušas par 3,9 %. Vislielāko spiedienu uz izmaksām ir radījusi būvnieku darba samaksa: gada laikā tās ir pieaugušas par 6,7 %.