Gudrs cilvēks nedara pāri citiem to, ko nevēlas, lai nodara pāri pašam.

Konfūcijs, senās Ķīnas domātājs (VI-V gs. p.m.ē.)

Vien tas ir patiesi augstsirdīgs, kurš piedod cilvēkiem viņu maldus un vienlaikus tik ļoti baidās izdarīt ko nelāgu, it kā nekad un nevienam nebūtu piedevis.

Plīnijs jaunākais, senās Romas politiķis (I-II gs.)

Gudrs likumdevējs sāk nevis ar likumu izdošanu, bet gan noskaidro to lietderīgumu konkrētajai sabiedrībai.

Žans Žaks Ruso, franču filozofs (XVIII gs.)

Lai dzīve nešķistu neizturama, vajag pieradināt sevi pie divām lietām: pie ievainojumiem, ko nodara laiks, un pie netaisnībām, ko nodara cilvēki.

Nikolā de Šamfors, franču rakstnieks (XVIII gs.)

Laba valdība ir nevis tā, kas vēlas cilvēkus padarīt laimīgus, bet gan tā, kas zina, kā to panākt.

Tomass Makolejs, britu politiķis (XIX gs.)

Dižs ir tas cilvēks, kurš māla traukus lieto tā, it kā tie būtu no sudraba; ne mazāk dižs ir tas, kurš apietas ar sudraba traukiem tā, it kā tie būtu no māla.

Seneka, senās Romas filozofs un politiķis (I gs.)

Visiem gudriem cilvēkiem ir jābūt savstarpējā saziņā.

Plavts, senās Romas komediogrāfs (III-II gs. p.m.ē.)

Ne jau tas ir gudrs, kurš prot atšķirt labo no ļaunā, bet tas, kurš no diviem ļaunumiem prot izvēlēties mazāko.

Al - Harizi, ebreju dzejnieks (XI-XII gs.)

Dzelzs, ko nelieto, rūsē; stāvošs ūdens — smako vai aukstumā sasalst, bet cilvēka prāts, neatrodot sev pielietojumu, nīkuļo.

Leonardo da Vinči, itāļu zinātnieks un mākslinieks (XV-XVI gs.)

No ārstiem un skolotājiem prasa brīnumu, bet, kad tas notiek, neviens nebrīnās.

Marija fon Ebnere-Ešenbaha, austriešu rakstniece (XIX-XX gs.)

Grūti ir izdarīt muļķību, kuru jau sen un sekmīgi nebūtu izdarījis kāds cits.

Vilhelms Švēbels, vācu zinātnieks un aforismu autors (XX gs.)

Nekas tik spēcīgi neiedarbojas uz jaunajām bērnu dvēselēm kā vispārēja piemēra spēks, neviens piemērs tajās neatstāj dziļākas un stiprākas pēdas kā vecāku piemērs.

Nikolajs Novikovs, Krievijas sabiedriskais darbinieks (XVIII-XIX gs.)

Draugus mēs iegūstam, nevis saņemot no viņiem pakalpojumus, bet gan tos paši sniedzot.

Fukidids, sengrieķu vēsturnieks (V-IV gs. p.m.ē.)

Esiet aukstasinīgs. Pēc simt gadiem visam vienalga nebūs nekādas nozīmes.

Ralfs Emersons, amerikāņu dzejnieks un filozofs (XIX gs.)

Pasaule ir nožēlojama tikai nožēlojamam cilvēkam, pasaule ir tukša tikai tukšam cilvēkam.

Ludvigs Feierbahs, vācu filozofs (XIX gs.)

Sirdsapziņa ir labākā tikumības mācību grāmata no visām, kas mums ir, un tajā ir vērts ielūkoties biežāk.

Blēzs Paskāls, franču zinātnieks un literāts (XVII gs.)